عوارض ۲۲۰ هزار تومانی خروج از کشور

عوارض ۲۲۰ هزار تومانی خروج از کشور

در لایحه بودجه سال آینده عوارض خروج از کشور برای هر نفر۲۲۰ هزار تومان تعیین شده که نسبت به ۷۵ هزار تومان سال قبل تا ۱۴۵ هزار تومان رشد دارد.
 طبق لایحه بودجه سال ۱۳۹۶، درآمد حاصل از عوارض خروج مسافر از مرزهای کشور برای سال آینده حدود ۱۱۷۶ میلیارد تومان پیش بینی شده است که در دو بخش تامین می شود. عوارض خروج برای هر نفر ۲۲۰ هزار تومان و عوارض خروج زائرین حج تمتع و عتبات عالیات ۱۱۰ هزار تومان تعیین شده است.
اما روند دریافت عوارض خروج متفاوت خواهد بود به گونه ای که برای سفر اول برای هر نفر ۲۲۰ هزار تومان دریافت می شود، اما در سفر دوم ۵۰ درصد به این عوارض افزایش یافته و به ۳۳۰ هزار تومان می رسد همچنین در سفر سوم و سفرهای بعدی تا صد در صد افزایش خواهد داشت.
این در حالی است که در سال گذشته در لایحه بودجه عوارض خروج مسافر از مرزهای کشور در دو بخش بود. عوارض خروج هوایی که برای هر نفر ۷۵ هزار تومان و خروج زمینی و دریایی که برای هر نفر ۲۵ هزار تومان تعیین شده بود. همچنین برای افرادی که به منظور حج تمتع، عمره و عتبات عالیات از کشور خارج می شدند، عوارض ۵۰ درصد تعیین شده بود.
از عوارض دریافتی خروج مسافر از کشور، مبلغ ۴۰ هزار تومان برای توسعه زیرساخت ها و تاسیسات گردشگری و حمایت از بخش میراث فرهنگی و صنایع دستی اختصاص پیدا می کند.
منبع:ایسنا

اخبار پیشنهادی:

عوارض ۲۲۰ هزار تومانی خروج از کشور

Let’s block ads! (Why?)